A Spirituality of Involvement (Isang Landas ng buhay-pakikisangkot: Ang karanasan ng Diyosesis ng Imus)

Bernardo Noceda Sepeda, Ph.D.

 

ISBN: 978-971-95170-4-7                               Php200.00
(book paper; softbound)                              202 pages; 6×9 in; c2012

 

Ang aklat na ito ay isang paglalarawan ng landas ng buhay-pakikisangkot ng sambayan ng Kiyosesis ng Imus na masasalamin sa kanilang mga pagninilay na ipinahayag at pagtugon ng ginawa sa mga usaping panlipunan. Ang bawat ygto ng paglalakbay ay hinati sa tatlo: paghakbang para sa mga pasusuri, pag-upo para sa mga pagninilay, at pagluhod para sa pananlangin. Ipinakita ditto kung paano pinagsumikapan ng sambayanan ng maging tunay na alagad ni Hesus sa pakiling sa mga mahihrap, sa paglilingkod, sa pagmamahal, sa pagtataguyod ng katarungan, sa pananalangin at sa pagsunod sa kalooban ng Panginoong Ama tulad ni Maria.